PRAKTISCHE INFORMATIE| ARTIKEL DE GELDERLANDER|

Jaarlijks brengen wij door een nieuwsbrief donateurs en geïnteresseerden op de hoogte van de activiteiten van Ananda Bhavan.

FOLDER

U kunt hier onze folder downloaden of bekijken.

INTERESSE?

Mail uw naam, adres, postcode en woonplaats naar: palmschoof@chello.nl

Voor meer informatie kunt u ook bellen: 026-3890486
Giften en legaten zijn zeer welkom. Deze kunnen overgemaakt worden naar bankrekeningnummer IBAN: NL49 INGB 0007 1390 17 ten name van de Stichting Ananda Bhavan te Arnhem.